Tall amb serra de cadena diamantada

Sobre formigó armat, pedra i materials ceràmics.

Equip format per un grup hidràulic o de combustió i serra de cadena diamantada.

 

Aplicacions:

  • Talls sobre parets ceràmiques fins a 50 cm.
  • Talls sobre murs de bloc de formigó armat fins 50 cm. 
  • Talls sobre formigó armat fins 40 cm.

 

Avantatges:

  • Absència de vibracions i pressions sobre el material a tallar.
  • Possibilitat de treballs subaquàtics.
  • Posada en obra mínima.