Sistemes de trencament

Sobre formigó armat, pedra i materials ceràmics.

Equip format per grup hidràulic, quebradors i prenses.

 

Aplicacions:

  • Demolició voluminosa de formigó reforçat.
  • Demolició de formigó armat per tal que el ferro quedi a la vista.
  • Demolició de murs ceràmics i pedra.

 

Avantatges:

  • Absència de vibracions i sorolls. 
  • Versatilitat de la mida de fragmentació.
  • Seguretat i eficàcia davant dels mètodes convencionals.
  • Versatilitat a llocs de difícil accés.
  • Possibilitat de treballs subaquàtics.