Demolició amb robots elèctrics

Equip format per robot electro-hidràulic i eines auxiliars.

 

Aplicacions:

  • Demolicions a grans indústries, túnels, etc.
  • Treballs amb escassa ventilació.

 

Avantatges:

  • Versatilitat, velocitat i seguretat de treball.
  • Equip de dimensions reduïdes, gran maniobrabilitat i absència de combustió.
  • Diversitat d’eines auxiliars: martells, fresadores, pinces, perforadores, etc.