Presentació

Pertall és una empresa orientada a intervenir en treballs de tall i perforació de formigó armat, pedra i altres materials. En demolicions especials i en deconstruccions.

Els nostres clients es beneficien dels coneixements i la maquinària més adequada per respondre a les exigències actuals de la construcció, donant diverses alternatives a un problema.

Cal remarcar que factors com el temps de resolució, la seguretat, la integritat estructural, la reducció del soroll i les vibracions i la dificultat d'accés al lloc d'execució de les feines són molt importants en renovacions de plantes industrials, rehabilitació d'edificacions i noves construccions.